Zespół

SYLWETKI NASZYCH PSYCHOTERAPEUTÓW

Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba psychiatra. Emerytowany kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Jest psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi kompleksowe leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne.
  Mgr Janina Czapnik, specjalista psycholog kliniczny. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w Klinice Neurologicznej oraz w oddziałach internistycznych szpitala. Psychoterapię prowadzi przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym oraz w konwencji terapii zintegrowanej

Zbigniew Ćwikliński – lekarz, specjalista psychiatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, staże w szpitalach francuskich: CHU w Bordeaux, CHS Premontre oraz CHS Maison Blanche w Paryżu. Aktualnie starszy asystent w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – na Oddziale C specjalizującym się w leczeniu pierwszych epizodów psychotycznych. Sekretarz Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zakres pracy w CP: leczenie farmakologiczne wszelkich zaburzeń psychicznych, połączone z psychoterapią wspierającą i psychoedukacją.

  Mgr Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny i pedagog, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się psychoterapią młodzieży oraz terapią rodzin. Posiada certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uprawia działalność profilaktyczną w mediach oraz wielu stowarzyszeniach i środowiskach. Jest dyrektorem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii oraz Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha.
  Maria Kamińska – specjalista psychiatra, kierowała oddziałem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Obecnie na emeryturze. Prowadzi psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin.
  Aneta Kalisz – specjalistka w zakresie psychiatrii. Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi Oddział Dzienny Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii. Jest analityczką grupową i psychodramatystką.
  Lekarz Mariusz Kokodyński, specjalista psychiatra , psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Pracował w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Nerwic oraz w Szpitalu Uniwersyteckim. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala św. Ludwika. W Centrum Psychoterapii pracuje od 2004 roku. Prowadzi psychoterapię w podejściu psychoanalitycznym.
  Dr n.hum. Elżbieta Leśniak, specjalistka psycholog kliniczny. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej między innymi w Klinice Psychiatrii oraz – jako współzałożycielka – w krakowskim Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.
  Dr hab. n. med. Anna Potoczek, specjalistka psychiatra I i II stopnia. Ukończyła studia w Śląskiej Akademii Medycznej. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w krakowskiej Klinice Psychiatrii. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych.
WP_20150605_036 Lekarz Paweł Smyk, specjalista psychiatra. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne . Psychoterapię prowadzi przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, diagnostyce i farmakologicznym leczeniu zaburzeń psychicznych.
  Mgr Wanda Szaszkiewicz, doświadczona specjalistka psychologii klinicznej. Pracowała przez szereg lat jako rodzinny terapeuta środowiskowy w Klinice Psychiatrii szpitala Uniwersyteckiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym, szczególnie w pracy z rodziną oraz w terapii par. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z psychologii i psychoterapii. Pracuje jako superwizor psychoterapii.
  Dr n. med. Kinga Widelska
Specjalista psychiatra, od lat kieruje Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne dzieci i młodzieży, konsultuje rodziny. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z psychiatrii w Collegium Medicum UJ.
  Mgr Agnieszka Turkot – absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1996 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych CM UJ, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną osób dorosłych. Od 2001 roku związana z Ambulatorium dla osób prześladowanych z przyczyn politycznych, przy Klinice Psychiatrii CMUJ, gdzie prowadzi diagnozę pacjentów z PTSD. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i egzystencjalnym (psychoterapia indywidualna osób dorosłych) oraz systemowym (psychoterapia par).
Lek. med. Małgorzata Warmińska-Smyk – specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła wydział lekarski Collegium Medicum U. J. w 2002 roku; szkolenie specjalistyczne ukończyła w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zrealizowała całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej oraz szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej. Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki oraz postępowania terapeutycznego u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, psychotycznymi oraz lękowymi.